Fragment kolekcji widokówek z przełomu lat 1884-1970
Większa połowa widokówek jest produkcji rosyjskiej, niemieckiej i polskiej.